Riksdagen

EU-nämnden denna vecka

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 17:29 CET

regeringskonferensen
EU:s säkerhetsstrategi
tryggad naturgasförsörjning

EU-nämnden sammanträder fredagen den 5 december klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Inger Segelström (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Sammanträdet inleds med utrikesminister Laila Freivalds samråd inför det fortsatta arbetet inom regeringskonferensen den 9 december. Förhandlingarna är nu inriktade på att utarbeta ett helhetsförslag till konstitutionellt fördrag inför stats- och regeringschefernas möte nästa vecka.

Utrikesministern samråder med nämnden även om rådets möte för allmänna frågor och yttre förbindelser den 8-9 december. Vid rådsmötet ska ministrarna diskutera framtagandet av en gemensam säkerhetsstrategi och eventuellt besluta om en samlad strategi mot spridning av massförstörelsevapen. Rådet ska även diskutera utvecklingen i bland annat Irak och Mellanöstern. På handelsområdet väntas utrikesministrarna besluta om en revidering av EU:s strategi i frihandelsförhandlingarna inom WTO. I denna fråga samråder statssekreterare Lotta Fogde med nämnden.

Inför energirådet den 15 december samråder statssekreterare Claes Ånstrand med EU-nämnden om bland annat direktivförslag om tryggad naturgasförsörjning och om eko-design för energiförbrukande produkter. Rådet väntas även anta slutsatser om energipolitiken efter EU:s utvidgning, i syfte att stegvis inrätta en alleuropeisk elmarknad.

Sist vid fredagens sammanträde ska nämnden få information om aktuella mål i EG-domstolen av svenskt intresse.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16