Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 1 december

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:47 CET

* Byrå för grundläggande rättigheter
* Halvtidsutvärdering av Haagprogrammet
* Nytt konsumentkreditdirektiv

EU-nämnden sammanträder fredagen den 1 december klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Björn Hamilton (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Efter en inledande information från finansminister Anders Borg om Sveriges uppdaterade konvergensprogram ska justitieminister Beatrice Ask samråda med EU-nämnden inför rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor den 4-5 december. Samrådet gäller bland annat överenskommelser om inrättandet av en EU-byrå för grundläggande rättigheter och om ett program för stöd till åtgärder som främjar grundläggande rättigheter. Rådet ska också försöka enas om ett antal rambeslut, bland annat om överförande av fängelsedömda personer till sina hemländer. Samrådet gäller även ett utkast till rådsslutsatser om halvtidsutvärderingen av Haagprogrammet och en rad ställningstaganden i rådet kring utvidgningen av Schengenområdet och om polisbyrån Europols framtid.

Statsrådet Tobias Billström ska inför RIF-rådets möte samråda med EU-nämnden om en revidering av den så kallade viseringsförordningen med regler för vilka länder som ska underställas visumkrav vid inresa till Schengenområdet. Rådet ska vid sitt möte även få en rapport om genomförandet av den övergripande strategi för migration som Europeiska rådet antog i december förra året.

Inför konkurrenskraftsrådets möte den 4-5 december ska först näringsminister Maud Olofsson samråda med EU-nämnden om en modernisering av tullagstiftningen och om planerade rådsslutsatser om innovationspolitiken. Därefter samråder statsrådet Nyamko Sabuni med EU-nämnden om en överenskommelse i konkurrenskraftsrådet om ett nytt konsumentkreditdirektiv.

Läs mer: EU-nämnden möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6333&doktyp=kf-lista&rm=2006/07&bet=9&dok_id=GU0L9

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16