Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 1 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 16:52 CEST


· Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn
· Viseringsfrihet för medborgare från Västra Balkan
· Terrorismbekämpning

EU-nämnden sammanträder fredagen den 1 oktober klockan 10.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska justitieminister Beatrice Ask samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 7-8 oktober. Rådet förväntas hålla en riktlinjedebatt om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn i syfte att nå en politisk överenskommelse om vissa delar av förslaget till direktiv. Vidare kommer kommissionen att lämna ett antal redogörelser, bland annat om sitt meddelande om EU:s strategi för terrorismbekämpning, som rådet även väntas diskutera, och meddelandet om informationshantering i samband med brottsbekämpning och migrationshantering.

Dessutom kommer kommissionen att informera om ett kommande förslag om insamling och behandling av uppgifter om flygpassagerare (PNR) och avge en lägesrapport om förslaget till förordning om tillämplig lag vid äktenskapsskillnad. När det gäller Schengens informationssystem (SIS) avser kommissionen att informera om sin planering och budget för återstående delar av SIS II och inhämta rådets bekräftelse.

På asyl- och migrationsområdet samråder Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström med nämnden inför ett eventuellt antagande i rådet av ett förordningsförslag om viseringsfrihet för medborgare från ett antal länder på Västra Balkan vid resa in i Schengenområdet. På rådet ska även bland annat en lägesrapport avges om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS). Dessutom kommer kommissionen att presentera två direktivförslag; ett om villkor för tredjelands­medborgare vid företagsintern förflyttning av personal och ett om villkor för tredjelandsmedborgare i samband med säsongsanställning.


Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar