Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 10 juli

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 14:23 CEST


  • Ordförandeskapets arbetsprogram
  • Anpassning till klimatförändringarna
  • EU:s agenda för jordbruksforskning
EU-nämnden sammanträder fredagen den 10 juli klockan 10.00 i Skandiasalen (N3). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till vice ordföranden Susanne Eberstein (s) som leder mötet och EU-nämndens övriga ledamöter. Vid sammanträdet samråder jordbruksminister Eskil Erlandsson med EU-nämnden inför Jordbruks- och fiskerådet den 13 juli. Vid detta sitt första möte under det svenska ordförandeskapet kommer rådet att behandla ordförandeskapets arbetsprogram inom jordbruk och fiske. Man kommer också att diskutera frågan om vilka åtgärder som behövs för att anpassa såväl jordbruk som landsbygd till det förändrade klimatet. Särskilda forskningsinsatser för att mildra effekten betonas särskilt. Diskussionen bygger på Europeiska kommissionens vitbok Anpassning till klimatförändring. Vid rådsmötet ska kommissionen också redogöra för interventionsperioderna för 2009 och 2010 då medlemsstaterna får göra stöduppköp av smör och skummjölk för att stabilisera marknaden och om EU:s forskning inom jordbruksområdet. Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 40 00