Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 10 november

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:57 CET

* Kosovos framtid
* EU:s fortsatta utvidgning
* Revidering av TV-direktivet


EU-nämnden sammanträder fredagen den 10 november klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Göran Lennmarker (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Regeringen ska vid sammanträdet samråda med EU-nämnden inför rådsmötet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 13-14 november. Utrikesminister Carl Bildt samråder om de utrikespolitiska frågorna som bland annat gäller Kosovo och Serbien, relationerna med Ryssland och olika frågor som rör fredsprocessen i Mellanöstern. Ministerrådet ska vid sitt möte också behandla frågor om EU:s militära och civila krishantering. I samrådet med EU-nämnden om dessa frågor deltar även försvarsminister Mikael Odenberg.

I samrådet om de övergripande frågorna på rådets dagordning deltar statsrådet Cecilia Malmström. Det gäller bland annat en första behandling av kommissionens årliga utvidgningsrapporter och de inledande förberedelserna för Europeiska rådets möte i december. Statsrådet Sten Tolgfors samråder med EU-nämnden om ett utkast till rådsslutsatser om den gemensamma handelspolitikens betydelse för unionens konkurrenskraft.

Inför ministerrådet för utbildning, ungdom och kultur den 13-14 november samråder statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med EU-nämnden om en revidering av TV-direktivet. Rådet ska även diskutera kultursektorns bidrag till Lissabonstrategin.

Utbildningsminister Lars Leijonborg samråder med EU-nämnden om en gemensam referensram för kvalifikationer och om utkast till rådsslutsatser om bland annat ett närmare samarbete kring yrkesutbildningar. Utbildningsministrarna ska i rådet även diskutera en modernisering av universitetsväsendet som stöd för Lissabonstrategin. Vidare ska rådet diskutera förhållandet mellan ungdomspolitiken och forskningen om ungdomsfrågor. Denna fråga föredras i EU-nämnden av statsrådet Nyamko Sabuni.

Under fredagens sammanträde ska även Revisionsrättens svenske ledamot Lars Heikensten presentera Revisionsrättens rapport om budgetåret 2005.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6333&doktyp=kf-lista&rm=2006/07&bet=6&dok_id=GU0L6

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16