Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 12 februari

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 15:21 CET

Ekonomiska läget i Grekland
Genomförandet av 2008 års budget
Utbildningens roll i tillväxtstrategin EU 2020
EU-nämnden sammanträder fredagen den 12 februari klockan 9.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.   Vid sammanträdet samråder finansminister Anders Borg med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 16 februari, då bland annat frågan om Greklands svåra ekonomiska situation ska behandlas. Samrådet med EU-nämnden gäller rådets svar på Greklands stabilitetsprogram, rekommendationer om hur landet ska minska sitt stora bundgetunderskott och tidsfristen för att uppnå budgetbalans. Vid sidan av Grekland ska även pågående underskottsförfaranden mot en rad andra länder behandlas. Vidare gäller samrådet med EU-nämnden rådets slutsatser om revisionsrättens rapport om EU-budgeten 2008 och en rekommendation om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för budgetens genomförande. Rådet väntas också anta slutsatser om ekonomiska aspekter av den inre marknadens utveckling och särskilt genomförandet av tjänstedirektivet.   Utbildningsminister Jan Björklund samråder därefter med EU-nämnden inför rådet för utbildning, ungdom och kultur den 15 februari. Vid rådsmötet ska en diskussion hållas om utbildningens roll i EU:s nya tioåriga tillväxt- och sysselsättningsstrategi, den så kallade EU 2020-strategin. Som underlag för diskussionen ska rådet anta en utvärdering av samarbetet på utbildningsområdet den gångna tioårsperioden.   Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16