Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 14 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 15:34 CEST

Fortsatta förhandlingar om Reach
EU:s agerande i internationella klimatförhandlingarna


EU-nämnden sammanträder fredagen den 14 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.Vid sammanträdet ska miljöminister Lena Sommestad samråda med EU-nämnden om de frågor som ska behandlas av miljörådet den 17 oktober. Det gäller bland annat en riktlinjedebatt som rådet ska hålla om Reach, förslaget till ny kemikalielagstiftning. Debatten ska föras utifrån ett antal frågor mot bakgrund av ett sammanhållet kompromissförslag från ordförandeskapet. Samrådet med EU-nämnden gäller också planerade rådsslutsatser om ramarna för EU:s agerande vid klimatförhandlingarna mellan parterna till FN:s klimatkonvention och till Kyotoprotokollet i månadsskiftet november-december. Vid rådsmötet ska kommissionen även presentera sin strategi för att minska växthusgasutsläppen från flyget genom att inkludera flygtrafiken i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Vidare ska miljöministrarna i rådet hålla en offentlig debatt om regelförbättring utifrån kommissionens arbete med att utforma så kallade tematiska strategier för att genomföra EU:s miljöhandlingsprogram.EU-nämnden ska på fredag även få information av departementsrådet Anders Kruse om mål vid EG-domstolen av svenskt intresse.Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6335&datum=2005-10-14

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16