Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 15 januari

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 14:57 CET

  • Livsmedelsförsörjningskedjans funktion
  • Nya regler på skatteområdet

EU-nämnden sammanträder fredagen den 15 januari klockan 11.15 i Skandiasalen. Sammanträdet leds av vice ordföranden Susanne Eberstein (s). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till henne och EU-nämndens övriga ledamöter.   Vid sammanträdet ska jordbruksminister Eskil Erlandsson samråda med EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådet den 18 januari och den diskussion som då ska hållas om livsmedelsförsörjningskedjans funktion. Kommissionen har föreslagit ett antal politiska initiativ för att effektivisera och stärka konkurrenskraften i försörjningskedjan mot bakgrund av undersökningar som visat på oklara samband mellan prisutvecklingen i producent-, förädlings- och konsumentleden.   Finansminister Anders Borg fortsätter därefter med samråd inför Ekofinrådet den 19 januari. Vid rådsmötet ska ett nytt försök göras att nå enighet om ett regelpaket på skatteområdet. Paketet innehåller ändringar i sparandedirektivet, nya indrivnings- och handräckningsdirektiv samt bedrägeribekämpningsavtal med ett antal länder som har nära samarbete med EU. Samrådet inför Ekofin gäller även slutsatser om bristerna i statistiken kring Greklands offentliga finanser.   Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16