Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 15 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 19:03 CEST

Långtidsbudgeten 2007-2013
Handlingsplan för ekologiskt jordbruk
EU-organ för kontroll av fisket
EU-nämnden sammanträder fredagen den 15 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Statsrådet Gunnar Lund kommer till sammanträdet för att samråda med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 21 oktober. Rådet ska då diskutera frågor om budgetdisciplin och flexibilitet inom ramen för arbetet med nästa långtidsbudget, Agenda 2007. Rådet ska också diskutera en metod för att bedöma företagens administrativa bördor till följd av EU:s lagstiftning. Diskussionen är ett led i det pågående rådsarbetet kring en bättre lagstiftning.

Inför jordbruks- och fiskerådet den 18-19 oktober samråder jordbruksminister Ann-Christin Nykvist med nämnden om vilka slutsatser ministerrådet ska dra av kommissionens meddelande om en handlingsplan för ekologiskt jordbruk inom EU. Rådet ska också hålla en riktlinjedebatt om förslaget att inrätta ett samordnande EU-kontrollorgan inom fiskeripolitiken. En riktlinjedebatt ska även hållas om reformbehovet i marknadsordningen för frukt och grönsaker. Rådet ska vidare behandla frågor om bland annat skolmjölksstödet och om samexistens mellan GMO-grödor och konventionella grödor. Vid ministermötet ska dessutom kommissionen informera om läget i WTO-förhandlingarna på jordbruksområdet.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16