Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 15 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 16:56 CEST

  • Sysselsättningsfrågor inom Europa2020-strategin
  • Förberedelser inför Europeiska rådet
  • Förberedelser inför ministermötet i G20

EU-nämnden sammanträder fredagen den 15 oktober klockan 9.30 i Skandiasalen (N3). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Carl B Hamilton (FP), vice ordföranden Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.   Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, statsrådet Ulf Kristersson och statsrådet Erik Ullenhag samråder med EU-nämnden inför rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 21 oktober.

Vid rådsmötet står genomförandet av sysselsättningsdelarna i Europa2020-strategin i fokus. Rådet förväntas anta slutsatser om och diskutera styrningen av den europeiska sysselsättningsstrategin. Rådet förväntas också anta riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik samt diskutera genomförandet och styrningen av Europa2020-strategins sociala dimension.  

Vid sammanträdet ska även statssekretare Susanne Ackum samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor den 19 oktober. Rådet ska enas om EU:s gemensamma ståndpunkter inför G20:s finansministermöte i Korea den 22-23 oktober. Rådet ska även anta en rapport till Europeiska rådet gällande avgifter och skatter för finansinstitut. Vidare ska rådet fortsätta diskussionen om finanspolitiska ramverk.  

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Tommy Forsell
EU-upplysningen, tfn 08-786 57 97