Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 17 april

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 15:14 CEST

EU-nämnden fredagen den 17 april

  • Förenkling av jordbrukspolitiken
  • Hållbart hajfiske
  • Mindre gynnade landsbygdsområden
EU-nämnden sammanträder fredagen den 17 april klockan 9.30 i Skandiasalen (N3). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter. Vid sammanträdet samråder jordbruksminister Eskil Erlandsson med EU-nämnden om förenklingar av EU:s jordbrukspolitik för att minska lantbrukarnas administrativa bördor. Jordbruks- och fiskerådet den 23-24 april ska diskutera inriktningen på det fortsatta arbetet mot bakgrund av en rapport om framstegen inom kommissionens förenklingsprogram från 2005. Diskussionen ska ligga till grund för slutsatser senare i vår. Fredagens samråd gäller också rådsslutsatser om en handlingsplan för bevarande och förvaltning av hajar och en inledande diskussion i rådet om nya kriterier för att avgränsa områden som genom sina naturbetingelser anses vara "mindre gynnade" och som därför får ett särskilt landsbygdsstöd. Vid rådsmötet ska kommissionen även presentera en grönbok om översyn av fiskeripolitiken och ett meddelande om utvecklingen av vattenbruket inom EU. Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16