Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 17 mars

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 14:02 CET

* Slutförberedelserna för vårtoppmötet
* Slutsatser om Västra Balkan
* Översynen av hållbarhetsstrategin


EU-nämnden sammanträder fredagen den 17 mars klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska utrikesminister Laila Freivalds och statssekreterare Lars Danielsson samråda med EU-nämnden inför rådsmötet för allmänna frågor yttre förbindelser den 20-21 mars. Samrådet gäller bland annat rådets fortsatta diskussioner om den kommenterade dagordningen i form av ett utkast till slutsatser för Europeiska rådets vårmöte. Eventuellt ska rådet även behandla frågor om budgetplanen för åren 2007-2013.

Bland utrikesfrågorna ska rådet följa upp förra veckans informella utrikesministermöte i Salzburg med slutsatser om Västra Balkan och fortsatta diskussioner om fredsprocessen i Mellanöstern. Slutsatser planeras även om Iran och Sudan/Darfur. Ministerrådet ska också ta upp läget i WTO-förhandlingarna. Denna fråga föredrar statssekreterare Lars-Olof Lindgren i nämnden.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist samråder därefter med EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådet den 20 mars. Rådet ska då hålla en riktlinjedebatt om översynen av strategin för hållbar utveckling. Rådet väntas också anta nya regler för geografiska ursprungsbeteckningar och om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel. På fransk begäran ska rådet även diskutera framtiden för jordbruket inom EU efter reformen av jordbrukspolitiken. Kommissionen ska rapportera om utvecklingen i fråga om fågelinfluensan och dess konsekvenser på fjäderfämarknaden.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6335&datum=2006-03-17

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16