Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 17 november

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:07 CET


* Handlingsplan för energieffektivisering
* Utökat stöd till odling av energigrödor
* EU:s budget 2007


EU-nämnden sammanträder fredagen den 17 november klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska näringsminister Maud Olofsson samråda med EU-nämnden om ett utkast till rådsslutsatser som behandlar kommissionens föreslagna handlingsplan för energieffektivisering. Slutsatserna ska antas av energirådet den 23 november, då ministrarna även ska debattera främjandet av energieffektivisering och förnybar energi samt få lägesrapporter om EU:s internationella förbindelser på energiområdet.

Ett förslag om att utöka stödsystemet för energigrödor ska debatteras vid jordbruks- och fiskerådets möte den 20-21 november. Inför rådsmötet, som även ska behandla reformen av banansektorn, samråder jordbruksminister Eskil Erlandsson med EU-nämnden. Samrådet gäller också ministerrådets förhandlingar om bland annat förvaltningsåtgärder för fisket i Medelhavet och om begränsningar i fisket efter djuphavsarter. Ministerrådet ska även diskutera hur jordbruks- och fiskeripolitiken kan stödja arbetet för biologisk mångfald.

Sist på fredag samråder statssekreterare Hans Lindblad med EU-nämnden inför Ekofinrådets andra behandling av nästa års EU-budget den 21 november.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16