Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 19 februari

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 16:15 CET

  • Återuppbyggnadsstöd till Haiti
  • Djurskyddsmärkning
  • Ömsesidigt erkännande av beslut om besöksförbud

EU-nämnden sammanträder fredagen den 19 februari klockan 9.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Birgitta Ohlsson samråda med EU-nämnden inför rådet för allmänna frågor den 22 februari. Vid rådsmötet inleds förberedelserna för Europeiska rådets marsmöte då det ekonomiska läget, den nya tillväxtstrategin EU 2020 och det fortsatta klimatarbetet väntas dominera dagordningen. Utrikesministern samråder även med EU-nämnden inför rådet för utrikes frågor den 22 februari. Samrådet gäller bland annat katastrofarbetet på Haiti och EU:s roll i återuppbyggnadsarbetet. Utvecklingen i Afghanistan, Iran och EU:s samarbete med Ukraina är andra frågor som utrikesministrarna väntas diskutera vid rådsmötet.

Inför jordbruks- och fiskerådet den 22 februari samråder därefter jordbruksminister Eskil Erlandsson med EU-nämnden om en diskussion i rådet om möjligheten att införa en djurskyddsmärkning för varor och att inrätta en EU-myndighet för djurskydd. Vidare ska jordbruksministrarna fortsätta diskussionen om den framtida jordbrukspolitiken, där fokus nu sätts på marknadsregleringar och riskhanteringsinstrument.

Justitieminister Beatrice Ask samråder med EU-nämnden inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 25-26 februari och den diskussion som då ska hållas om ett förslag att inrätta en europeisk skyddsorder. Förslaget innebär att medlemsländerna ska erkänna och verkställa varandras beslut om besöksförbud och andra skyddsåtgärder när den skyddade personen flyttar inom EU. Samrådet gäller även en EU-strategi för att stärka den inre säkerheten. Strategin, som ska tas fram enligt Stockholmsprogrammet, innehåller principer och riktlinjer för arbetet mot terrorism, organiserad brottslighet och andra hot. Inför rådsmötet samråder också migrationsministerns statssekreterare Minna Ljunggren med EU-nämnden om ett utkast till rådslutsatser om åtgärder för att förebygga och bekämpa olaglig invandring i Medelhavsområdet.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16