Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 19 september

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:54 CEST

* Europeisk pakt för invandring och asyl
* "Blåkort" för arbetskraftsinvandring
* Samlad politik för småföretagande


EU-nämnden sammanträder fredagen den 19 september klockan 09.30 i Skandiasalen (N3). Sammanträdet leds av EU-nämndens vice ordförande Susanne Eberstein (s). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till henne och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska statsrådet Tobias Billström samråda med EU-nämnden om den invandrings- och asylpakt som det franska ordförandeskapets tagit initiativ till. Rådet för rättsliga och inrikes frågor den 25 september väntas komma överens om pakten inför Europeiska rådets slutliga godkännande i oktober. Samrådet med EU-nämnden gäller även en överenskommelse om förslaget att införa ett så kallat blåkort för att göra det enklare för högutbildade arbetstagare att jobba i EU. Dessutom väntas rådet behandla förslaget om påföljder för arbetsgivare som anställer personer som vistas olagligt i EU och förslaget att ändra reglerna om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare för att inkludera flyktingar.

Fredagens samråd gäller även konkurrenskraftsrådets möte den 25-26 september. Rådet ska då anta en strategi mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. Statsrådet Ewa Björling samråder med EU-nämnden om denna fråga, liksom om planerade slutsatser om grön offentlig upphandling och om standardisering och innovation.

Näringsminister Maud Olofsson samråder med nämnden inför konkurrenskraftsrådets debatter om en samlad politik för små- och medelstora företag och om en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion, som ska antas av miljörådet i oktober. Samrådet gäller även utkast till rådsslutsatser om en uppförandekod för nanoteknikforskning, om genomförandet av EU:s rymdpolitik och om arbetet med regelförbättring.

Samrådet inför konkurrenskraftsrådet avslutas av statsrådet Lars Leijonborg som tar upp slutsatser om forskares rörlighet och karriärmöjligheter och om ett gemensamt program för forskning om Alzheimer och liknande sjukdomar.


Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16