Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 2 mars

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 15:13 CET


EU-nämnden fredagen den 2 mars

* Sudan/Darfur
* Förberedelserna för Europeiska rådet
* WTO-förhandlingarna


EU-nämnden sammanträder fredagen den 2 mars klockan 9.30. Sammanträdet hålls i Skandiasalen (N3) för att ge rum åt fler deltagande ledamöter i enlighet med nya bestämmelser i riksdagsordningen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Björn Hamilton (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska utrikesminister Carl Bildt samråda med EU-nämnden inför rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 5-6 mars. Samrådet gäller bland annat rådsslutsatser om situationen i Sudan/Darfur, utvecklingen i Mellanöstern och om Bosnien och Hercegovina. Utrikesministrarna ska i rådet även diskutera Iran med anledning av IAEA:s senaste rapport i den kärntekniska frågan samt se över EU:s sanktioner mot Uzbekistan.

Statsrådet Cecilia Malmström samråder med EU-nämnden inför antagandet av ett utkast till Europeiska rådets slutsatser inför toppmötet i slutet av nästa vecka. Förutom uppföljningen av Lissabonstrategin tar utkastet upp regelförbättring, energi- och klimat samt aktuella utrikespolitiska frågor.

Rådet ska vid mötet även diskutera de återupptagna WTO-förhandlingarna. Denna fråga föredras i EU-nämnden av statssekreterare Hans Jeppson.

Läs mer: EU-nämnden möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6333&doktyp=kf-lista&rm=2006/07&bet=19&dok_id=GU0L19

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16