Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 21 april

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 14:10 CEST

Marknadsstöd till fjäderfäsektorn
Lagvalsregler för utomobligatoriska förpliktelser
Höjning av viseringsavgifterna

EU-nämnden sammanträder fredagen den 21 april klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska jordbruksminister Ann-Christin Nykvist samråda med EU-nämnden inför jordbruks- och fisekrådets möte den 25 april. Samrådet gäller bland annat Sveriges ståndpunkt till kommissionens förslag att stödja fjäderfä- och äggmarknaderna till följd av fågelinfluensan. Rådet ska vidare diskutera omstrukturereringsstöd till fiskerinäringen och det fortsatta arbetet med att förenkla den gemensamma fiskeripolitiken.

Inför rådets möte den 27-28 april om rättsliga och inrikes frågor ska justitieminister Thomas Bodstöm samråda med EU-nämnden om bland annat en kompromiss kring den så kallade Rom II-förordningen. Förordningen ska reglera vilket lands lagar som gäller vid privaträttsliga förpliktelser utanför avtalsförhållanden, främst skadeståndsansvar. Rådet ska vid sitt möte även försöka enas om ett rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet och diskutera kravet på dubbel straffbarhet i förslaget till rambeslut om överlämnande av fängelsedömda personer så att de kan avtjäna straffet i sitt hemland. Vidare väntas rådet anta slutsatser om att bekämpa människohandel i samband med stora internationella evenemang, inklusive idrottsevenemang.

Som en beslutspunkt på RIF-rådets dagordning står även den tidigare diskuterade frågan om en höjning av viseringsavgifterna. Statsrådet Barbro Holmberg samråder med EU-nämnden om denna fråga sist på fredag.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16