Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 21 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 15:32 CEST

Licenser för import av lagligt avverkat timmer
Reformen av sockersektorn
Strategiska riktlinjer för landsbygdsutveckling


EU-nämnden sammanträder fredagen den 21 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist ska vid sammanträdet samråda med EU-nämnden om de frågor som ska behandlas av jordbruks- och fiskerådet den 24-25 oktober. Det gäller bland annat en rådsöverenskommelse om att inrätta ett licenssystem för import av trävaror, så kallade FLEGT-licenser. Systemet ska säkerställa att endast lagligt avverkade trävaror importeras till EU och det ska baseras på frivilliga avtal med producentländerna. Rådet väntas samtidigt ta ställning till ett mandat för kommissionen att inleda förhandlingar om dessa partnerskapsavtal.Samrådet med EU-nämnden gäller också rådets fortsatta förhandlingar om reformen av sockersektorn och om föreslagna riktlinjer för medlemsländernas arbete med att ta fram nationella strategiska planer för landsbygdsutveckling. Rådet ska även behandla ett antal ansökningar om saluföring av så kallade nya livsmedel på den inre marknaden.Vidare ska jordbruksministrarna vid en informell arbetslunch utbyta synpunkter om WTO-förhandlingarna kring handeln med jordbruksprodukter. Ministrarna ska även diskutera förbättringar av rådets arbetsmetoder för att bland annat bestämma årliga fångsttak och kvoter för fisket.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6335&datum=2005-10-21

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16