Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 22 januari

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 15:13 CET

  • Stöd för mänskliga rättigheter i Iran
  • Utvecklingen i Afghanistan och Pakistan

EU-nämnden sammanträder fredagen den 22 januari klockan 9.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.   Vid sammanträdet ska utrikesminister Carl Bildt samråda med EU-nämnden inför rådet för utrikes frågor den 25 januari och den diskussion som då ska hållas om hur EU kan agera för att förbättra respekten för mänskliga rättigheter i Iran och om hanteringen av landets kärnteknikprogram. Vid rådsmötet ska utrikesministrarna också diskutera utvecklingen i Afghanistan och Pakistan för att förbereda EU:s position inför den internationella konferens som ska hållas i London i slutet av januari. Jemen, Somalia samt Bosnien och Hercegovina är andra frågor som står på rådsdagordningen.   Utrikesministern samråder med EU-nämnden även inför rådet för allmänna frågor den 25 januari. Vid rådsmötet ska det spanska rådsordförandeskapet presentera sitt arbetsprogram.   Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16