Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 22 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 19:18 CEST

nytt arbetsprogram för de rättsliga och inrikes frågorna
straff för föroreningsbrott till havs
grundprinciper för integrationspolitiken
EU-nämnden sammanträder fredagen den 22 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska justitieminister Thomas Bodström och statsrådet Barbro Holmberg samråda med EU-nämnden inför rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor den 25-26 oktober. RIF-rådet ska då diskutera ett nytt flerårigt arbetsprogram för utvecklingen av den gemensamma migrationspolitiken och av det rättsliga och polisiära samarbetet. Programmet ska antas av Europeiska rådet i november för att ta vid efter det program som antogs i Tammerfors för fem år sedan.

Justitieministern samråder därefter med nämnden om bland annat ett rambeslut om att kriminalisera förorenande utsläpp i haven från fartyg. Rambeslutet innehåller även straffsatser för dessa brott. RIF-rådet ska nu försöka enas om rambeslutet, som är avsett att komplettera ett direktiv om fartygsföroreningar.

Vidare ska RIF-rådet diskutera ett utkast till slutsatser om gemensamma grundprinciper för integrationspolitiken. Kommissionen ska vid rådsmötet dessutom presentera tillfälliga åtgärder för att underlätta medlemsländernas informationsutbyte om domar i brottmål. Åtgärderna ska införas i väntan på att kommissionen utarbetar förslag till mer permanenta lösningar.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16