Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 23 februari

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:51 CET

* Toppmötesbidrag om den ekonomiska politiken
* Genomgång av uppdaterade stabilitets- och konvergensprogram


EU-nämnden sammanträder fredagen den 23 februari klockan 9.30. Sammanträdet hålls i Skandiasalen (N3) för att ge rum åt fler deltagande ledamöter i enlighet med nya bestämmelser i riksdagsordningen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Björn Hamilton (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med EU-nämnden om Ekofinrådets möte den 27 februari och det bidrag om den ekonomiska politiken till Europeiska rådets marsmöte som finansministrarna då ska anta. Inför vårtoppmötet ska Ekofinrådet även se över de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken, som på förslag ska kompletteras med rekommendationer till varje medlemsland.

Inom ramen för tillväxt- och stabilitetspakten ska Ekofinrådet yttra sig över Sveriges och nitton andra medlemsländers uppdaterade stabilitets- respektive konvergensprogram.

Samrådet med EU-nämnden gäller även ett utkast till rådsslutsatser om mål för att minska företagens administrativa bördor till följd av EU:s regelverk. Eventuellt ska rådet även ge stöd för Europeiska centralbankens planer på att inrätta ett EU-system för clearing och avveckling vid gränsöverskridande värdepappersaffärer.

Rådet väntas också anta en rekommendation till Europaparlamentet om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för 2005 års budget.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6333&doktyp=kf-lista&rm=2006/07&bet=18&dok_id=GU0L18

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16