Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 24 april

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 13:59 CEST

  • Östliga partnerskapet och EU:s grannskapspolitik
  • Sanktioner mot Burma
  • Möte om krisens effekter på sysselsättningen
EU-nämnden sammanträder fredagen den 24 april klockan 9.30 i Skandiasalen (N3). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter. Vid sammanträdet samråder kabinettssekreterare Frank Belfrage med EU-nämnden inför rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 27-28 april och den diskussion som då ska hållas om lanseringen av det östliga partnerskapet. Lanseringen sker vid ett toppmöte i Prag i början av maj till vilket samtliga partnerländer, inklusive Vitryssland, inbjudits. Utrikesministrarna ska även diskutera genomförandet av EU:s grannskapspolitik i dess helhet och situationen i vissa av länderna. En särskild diskussion ska hållas om Moldavien med anledning av oroligheterna efter parlamentsvalet. Rådet väntas också förlänga och uppdatera EU:s sanktioner mot Burma samt anta slutsatser om EU:s fortsatta engagemang. Inför rådsmötet ska även EU-minister Cecilia Malmström samråda med EU-nämnden om förberedelserna inför ett informellt så kallat trojka-toppmöte om den ekonomiska krisens effekter på sysselsättningen. Sverige kommer som inkommande ordförandeland att delta vid mötet som hålls i Prag den 7 maj. Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16