Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 24 juli

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 13:25 CEST

  • Östersjöstrategin
  • Utvidgningen
  • Somalia
  • Georgien
EU-nämnden sammanträder fredagen den 24 juli klockan 10.00 i Skandiasalen (N3). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.
Vid sammanträdet samråder EU-minister Cecilia Malmström med EU-nämnden inför rådet om Allmänna frågor och yttre förbindelser den 27-28 juli. Vid detta sitt första möte under det svenska ordförandeskapet kommer rådet att behandla Islands ansökan om att inleda förhandlingar om medlemskap i EU. Vid rådsmötet ska kommissionens också presentera sitt förslag till EU:s strategi för Östersjöregionen. Bland de utrikespolitiska frågorna märks situationen i Somalia mot bakgrund av den senaste tidens händelseutveckling. Rådet ska även behandla en förlängning av EU:s observationsstyrka (EUMM) i Georgien samt diskutera EU:s förhållningssätt till Iran med anledning av det iranska presidentvalet.
Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Margareta Hjorth
Föredragande, tfn 08-786 48 78