Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 24 november

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:00 CET

* Minimiskatter på alkohol
* Globaliseringsfonden
* Slutsatser om EU:s alkoholstrategi


EU-nämnden sammanträder fredagen den 24 november klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Björn Hamilton (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska finansminister Anders Borg samråda med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 28 november. Samrådet gäller bland annat rådets nya försök att komma överens om höjda punktskatter på alkohol och om ändrade införselregler för resande från tredjeland. Rådet ska också försöka enas om ett mandat för Europeiska investeringsbankens utlåning till länder utanför EU de kommande åren och anta specifika slutsatser om inriktningen på utlåningen till länderna kring Medelhavet. Eventuellt ska Ekofinrådet även behandla ett förslag om systemet för EU-budgetens inkomster.

Statsråden Cristina Husmark Pehrsson och Sven Otto Littorin samråder därefter med EU-nämnden inför förhandlingarna vid Epscorådets möte den 30 november och den 1 december om en överenskommelse kring den så kallade globaliseringsfonden. Rådet ska också debattera förslaget om överföring av kompletterande pensionsrättigheter och hålla en inledande diskussion om kommissionens aviserade grönbok om arbetsrätten.

Inför Epscorådet samråder även socialminister Göran Hägglund och statsrådet Maria Larsson med EU-nämnden om ett stödprogram på hälsoområdet för åren 2007-2013. Rådet ska också debattera och anta slutsatser om kommissionens föreslagna strategi för att minska alkoholrelaterade skador. Slutsatser planeras även om konsekvenserna på folkhälsan av beslut på andra områden, till exempel i fråga om alkoholskatter.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6333&doktyp=kf-lista&rm=2006/07&bet=8&dok_id=GU0L8

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16