Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 26 februari

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 14:40 CET

  • Närings- och forskningspolitiken i tillväxtstrategin EU 2020
  • Skyddet av immateriella rättigheter

EU-nämnden sammanträder fredagen den 26 februari klockan 9.30 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.  
Fredagens sammanträde är ägnat åt konkurrenskraftsrådets möte den 1–2 mars. Inför detta samråder först näringsminister Maud Olofsson med EU-nämnden om övergripande näringspolitiska rådsslutsatser och om konkurrenskraftsrådets budskap till Europeiska rådets arbete med utformningen av tillväxtstrategin EU 2020.  
Därefter samråder handelsministerns statssekreterare Gunnar Wieslander med EU-nämnden om en resolution om det fortsatta arbetet för att skydda immateriella rättigheter på den inre marknaden.   Avslutningsvis ska forskningsminister Tobias Krantz samråda om forskningsfrågorna i rådets budskap om tillväxtstrategin EU 2020. Samrådet gäller också en rådsresolution om utvecklingen av det europeiska forskningsområdets styrning samt slutsatser om åtgärder för att underlätta för forskare att verka i andra medlemsländer och om förbättringar av det europeiska forskningsrådets arbetssätt.  
Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16