Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 26 september

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:22 CEST

* Nya regler mot diskriminering
* Skolfruktsprogrammet
* Fortsatta förhandlingar inom "hälsokontrollen"


EU-nämnden sammanträder fredagen den 26 september klockan 9.30 i Skandiasalen (N3). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni samråda med EU-nämnden om ett nytt förslag mot diskriminering. Förslaget gäller diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i fråga om tillgång till socialt skydd, utbildning och vid köp av varor och tjänster. Avsikten är att komplettera gällande regler om likabehandling i arbetslivet och mot diskriminering på grund av kön och etniskt ursprung. En första behandling av förslaget på politisk nivå ska göras den 2 oktober av det så kallade Epsco-rådet som behandlar sysselsättning, socialpolitik hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Inför rådsmötet ska även socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson samråda med EU-nämnden om rådets beslut att utse 2010 till Europaår för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Samrådet gäller också vissa frågor om samordningen av medlemsländernas socialförsäkringssystem. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin samråder med EU-nämnden inför en diskussion i Epsco-rådet om tillämpningen av principerna för flexicurity, EU-ländernas arbete med att hitta en lämplig balans mellan trygghet och rörlighet på arbetsmarknaden.

Kommissionens förslag att inrätta ett program för utdelning av frukt till skolelever ska behandlas vid jordbruks- och fiskerådet den 2 oktober. Jordbruksminister Eskil Erlandsson samråder med EU-nämnden inför rådsmötet, då även en diskussion ska hållas om de rättsliga förslagen inom ramen för den så kallade hälsokontrollen, den översyn som görs av 2003 års stora reform av EU:s jordbrukspolitik. Jordbruks- och fiskerådet ska också debattera förstärkningar av återhämtningsplanen för Nordsjötorsk och få en presentation av kommissionens förslag till nytt program för livsmedelsbistånd till behövande EU-medborgare.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar


Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16