Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 28 april

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:17 CEST

Ekonomiska frågor i strategin för hållbar utveckling
Integreringen av marknaden för finansiella tjänster

EU-nämnden sammanträder fredagen den 28 april klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska finansminister Pär Nuder samråda med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 5 maj. Samrådet gäller bland annat en rådsdiskussion om de ekonomiskpolitiska frågorna inför översynen av strategin för hållbar utveckling och finansministrarnas bidrag till Europeiska rådet om detta. Ekofinrådet ska eventuellt även anta slutsatser om det fortsatta arbetet med att integrera marknaden för finansiella tjänster. Slutsatserna rör kommissionens fleråriga strategi och det pågående arbetet med att underlätta för gränsöverskridande företagsaffärer och att effektivisera tillsynen av marknaden. Rådet väntas också diskutera en samordnad behandling av ett flertal förslag på momsområdet.

Kommissionen ska vid rådsmötet presentera sitt förslag till 2007 års budget och informera om arbetet med att förstärka den interna kontrollen av budgetförvaltningen.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16