Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 28 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 15:48 CEST

Reducerade momssatser
Kosovos framtid
Budgetplanen 2007-2013


EU-nämnden sammanträder fredagen den 28 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.Vid sammanträdet ska först finansminister Pär Nuder samråda med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 8 november. Samrådet gäller bland annat de nya försöken att nå en överenskommelse i rådet om harmoniserade regler för reducerade momssatser. Samrådet gäller även planerade rådsslutsatser om förstärkningar av kontrollen över EU:s budget, om gränsöverskridande företagssammanslagningar inom den finansiella sektorn och om en metod för att mäta företagens administrativa börda till följd av EU-lagstiftningen. Ekofinrådet ska även följa upp genomförandet av sina slutsatser från i somras om stärkt styrning av och prioriteringar för EU:s statistik samt ta upp budgetkonsekvenserna av den föreslagna reformen av EU:s sockersektor.Utrikesminister Laila Freivalds och statssekreterare Lars Danielsson samråder därefter med EU-nämnden inför rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 7 november. Rådet ska då bland annat diskutera de förestående samtalen om Kosovos framtida status, fredsprocessen i Mellanöstern och relationerna till Syrien efter mordet på Libanons tidigare premiärminister. Eventuellt kommer rådet att anta slutsatser under respektive punkt. Rådet väntas även diskutera EU:s roll i genomförandet av besluten från FN-toppmötet i september och i slutsatser ange riktlinjer för EU:s fortsatta agerande gentemot Vitryssland. Bland de allmänna frågorna ska rådet diskutera budgetplanen för åren 2007-2013 och behandla arbetet med en handlingsplan för åtgärderna mot fågelinfluensan.
Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16