Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 3 april

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 14:08 CEST


  • Samarbete för att undvika dubbla brottsutredningar
  • Ramdirektiv för arbetskraftsinvandring
EU-nämnden sammanträder fredagen den 3 april klockan 9.30 i Skandiasalen (N3). I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.
Vid sammanträdet ska justitieminister Beatrice Ask samråda med EU-nämnden om ett rambeslut som ålägger medlemsländerna att utbyta information för att undvika att en person lagförs för samma brott i fler än ett land. Avsikten är att rådet för rättsliga och inrikes frågor den 6 april ska enas om rambeslutet, som Sverige varit med om att ta initiativ till. Vid rådsmötet ska justitieministrarna också få en presentation av kommissionens nya förslag för att bekämpa människohandel respektive sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Inför rådsmötet samråder även migrationsminister Tobias Billström med EU-nämnden om ett direktivförslag om förenklad arbetskraftsinvandring. Förslaget innebär att ett samlat uppehålls- och arbetstillstånd för personer från länder utanför EU införs. Förslaget ska även ge dessa arbetstagare vissa anställningsrelaterade ekonomiska och sociala minimirättigheter.
Läs mer: EU-nämnden möteshandlingar

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16