Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 3 september

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 14:42 CEST


· Europeisk termin
· Avgifter för banker
· Frihandelsavtal med Sydkorea

EU-nämnden sammanträder fredagen den 3 september klockan 10.00 i Skandiasalen. I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordföranden Anna Kinberg Batra (m), vice ordföranden Susanne Eberstein (s) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Finansminister Anders Borg samråder med EU-nämnden inför rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) den 7 september. Vid rådsmötet ska det hållas en diskussion om införandet av den så kallade europeiska terminen i syfte att stärka den ekonomisk-politiska övervakningen i medlemsländerna. Rådet väntas även diskutera införandet av nationella stabilitetsfonder inom banksektorn samt införandet av skatter på finansiella transaktioner (så kallade Tobinskatter).

Vid sammanträdet samråder även statssekreterare Gunnar Wieslander med EU-nämnden om handelsfrågorna som står på dagordningen för utrikesrådsmötet den 10 september. Rådet väntas anta ett frihandelsavtal med Sydkorea och hålla en inledande diskussion om en gemensam investeringspolicy. Vidare ska rådet få en redovisning av läget i förhandlingarna om de ekonomiska partnerskapsavtalen mellan AVS-länderna och EU.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar