Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 7 april

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:08 CEST

Fredsprocessen i Mellanöstern
Vitryssland efter presidentvalet
Effektiviseringen av utvecklingssamarbetet

EU-nämnden sammanträder fredagen den 7 april klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska tillförordnad utrikesminister Carin Jämtin och statssekreterare Lars Danielsson samråda med EU-nämnden inför ministerrådets möte den 10-11 april om allmänna frågor och yttre förbindelser. Samrådet gäller bland annat planerade rådsslutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern och om Vitryssland med anledning av landets presidentval. Slutsatser väntas även om EU:s prioriteringar i FN:s fortsatta reformarbete. Vidare ska rådet diskutera omvärldsdimensionen i strategin för hållbar utveckling inför den översyn av strategin som Europeiska rådet ska göra i sommar. Rådet väntas också diskutera och eventuellt göra uttalanden om relationerna till Iran, Västra Balkan och Ukraina. Eventuellt kommer även förhandlingarna med Europaparlamentet om långtidsbudgeten att behandlas.

På rådsdagordningen står denna gång även biståndsfrågor. Rådet ska bland annat anta slutsatser om effektiviseringen av EU:s bistånd och diskutera reformen av det internationella humanitära biståndet samt kopplingen mellan denna fråga och reformen av FN i övrigt. Samarbetet med länderna i Karibien och arbetet för att stärka samstämmigheten i EU:s yttre politik är andra utvecklingsfrågor som rådet ska behandla.

Ministerrådet ska även informeras om läget i WTO-förhandlingarna.

Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6335&datum=2006-04-07

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16