Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 7 maj

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 08:43 CEST

Transparensdirektivet
Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
EU-nämnden sammanträder fredagen den 7 maj klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Vid sammanträdet ska finansminister Bosse Ringholm samråda med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 11 maj. Samrådet gäller bland annat ett kompromissförslag om det så kallade transparensdirektivet, som rör öppenhetskrav för börsnoterade företag. Rådet ska också ta ställning till parlamentets förslag till ändringar av förslaget om att utvidga det så kallade Lamfalussyförfarandet till bank-, försäkrings- och fondmarknadsområdena.

Rådet ska vidare hålla en riktlinjedebatt om revideringen av riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Revideringen innebär bland annat att riktlinjerna utvidgas till nya medlemsländer. Eventuellt ska rådet även ta ställning till komissionens rekommendation att utfärda en tidig varning till Italien för ökande underskott i landets offentliga finanser. Kommissionen har även rekommenderat rådet att avsluta underskottsförfarandet mot Portugal.

Vid rådsmötet ska också budgetfrågor behandlas. Ordförandeskapet ska ge en lägesrapport från förhandlingarna om långtidsbudgeten för åren 2007-2013. Dessutom ska kommissionen presentera sitt förslag till 2005 års budget.


Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16