Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 8 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 19:00 CEST

sammanhållningspolitiken i Agenda 2007
hävande av vapenembargot mot Kina
begränsning av växthusgasutsläpp
EU-nämnden sammanträder fredagen den 8 oktober klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. Sammanträdet leds av vice ordföranden Carl B Hamilton (fp). I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till honom och nämndens övriga ledamöter.

Utrikesminister Laila Freivalds inleder fredagens sammanträde med samrådet inför rådsmötet den 11-12 oktober om allmänna frågor och yttre förbindelser. Under sitt övergripande ansvar ska rådet diskutera sammanhållningspolitiken inom långtidsbudgeten för åren 2007-2013 och få en rapport från förhandlingarna om paketet i stort. Rådet ska också inleda förberedelserna av Europeiska rådets novembermöte.

Bland de utrikespolitiska frågorna ska rådet fortsätta diskutera förutsättningarna för att häva EU:s vapenembargo mot Kina. Rådet väntas vid mötet också besluta om att häva vapenembargot mot Libyen. Vidare ska rådet fortsätta diskussionen om EU:s stöd till de utvidgade insatserna i Darfur och behandla frågor om EU:s grannskapsinitiativ och om krigsförbrytartribunalen för Jugoslavien.

Inför miljörådet den 14 oktober samråder därefter miljöminister Lena Sommestad med EU-nämnden om bland annat regler för att begränsa användningen och utsläppen av fluorerade växthusgaser. Rådet väntas också slå fast EU:s ståndpunkt för det fortsatta FN-samarbetet mot klimatförändringar. Samrådet med EU-nämnden gäller även slutförhandlingarna om ett direktiv med minimiregler för hanteringen av gruvavfall. Vidare ska miljöministrarna vid rådsmötet debattera prioriterade miljöåtgärder på vägtransportområdet och en eventuell EU-finansiering av Natura 2000, nätverket av skyddade naturtyper och livsmiljöer. Till rådsmötet planeras även slutsatser om åtgärder för att förebygga översvämningar, en stadsmiljöstrategi och om miljöeffektiva innovationer. De sistnämnda slutsatserna är menade som ett bidrag till nästa års halvtidsöversyn av Lissabonstrategin.

Läs mer: EU-nämndens mötesdokument

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16