Riksdagen

EU-nämnden ger regeringen stöd inför Europeiska rådet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 15:48 CEST

EU-nämnden ställde sig vid dagens öppna sammanträde med utrikesminister Carl Bildt bakom regeringens ståndpunkt inför Europeiska rådets möte som inleds den 16 september. Vänsterpartiet och miljöpartiet anmälde avvikande mening.   I frågan om EU:s relationer till EU:s strategiska partner avses stats- och regeringscheferna under Europeiska rådets möte enas om inriktningen på EU:s kommande arbete samt om EU:s huvudbudskap vid toppmötena med Kina, Republiken Korea och Indien. I EU-nämnden diskuterades bland annat tillträde av EU på dessa länders marknader under beaktande av mänskliga rättigheter. Diskussionen behandlade även EU:s inflytande internationellt, den nya utrikestjänstens betydelse och dess konsekvenser för svensk utrikespolitik.   Europeiska rådets ordförande Herman von Rompuy kommer under lunchen att presentera en lägesrapport om arbetet i expertgruppen (den så kallade Task Force) om förbättrad ekonomisk-politisk samordning. Bland de övriga frågor som diskuterades i EU-nämnden fanns det ekonomiska läget, tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.   Se sändningen av samrådet på riksdagens webbplats.   Regeringen representerades av utrikesminister Carl Bildt.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång tisdagen den 21 september då utrikesminister Carl Bildt återrapporterar från Europeiska rådets möte den 16 september. Nästa ordinarie sammanträde äger rum fredagen den 24 september. Samrådet gäller då kommande möte i jordbruks- och fiskerådet.

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88