Riksdagen

EU-nämnden ger regeringen stöd inför Europeiska rådet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:58 CEST

EU-nämnden ställde sig vid dagens öppna sammanträde med statsminister Fredrik Reinfeldt bakom regeringens ståndpunkt inför Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober.  
I EU-nämnden diskuterades bland annat expertgruppens (Task force) rapport om unionens ekonomiska styrning. I rapporten föreslås åtgärder som syftar till att förbättra budgetdisciplinen, bredda den ekonomiska övervakningen, fördjupa samordningen samt upprätta en stabilare ram för krishantering och starkare institutioner. Vidare diskuterade nämnden det fransk-tyska uttalandet om en permanent krismekanism och eventuell fördragsändring. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anmälde i olika avseenden avvikande meningar.  
EU-nämnden diskuterade även de kommande klimatförhandlingarna i Cancun i Mexiko. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anmälde avvikande mening.   Se sändningen av samrådet på riksdagens webbplats.  
Regeringen representerades av statsminister Fredrik Reinfeldt.
Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.  

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 54 88