Riksdagen

EU-nämnden ger regeringen stöd inför Europeiska rådet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 17:25 CET

EU-nämnden ställde sig vid dagens öppna sammanträde med statsminister Fredrik Reinfeldt bakom regeringens ståndpunkt inför Europeiska rådets möte som inleds den 4 februari. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet anmälde i olika avseenden avvikande meningar. 

I EU-nämnden diskuterades bland annat EU:s arbete med energieffektivisering och energisäkerhet samt arbetet mot en integrerad inre marknad för energi. Stats- och regeringscheferna väntas också diskutera hur EU ska främja investeringar i utbildning, forskning, teknik och innovation. I EU-nämnden diskuterades även situationen i Tunisien och Egypten.    

Se sändningen av samrådet på riksdagens webbplats.  

Regeringen representerades av statsminister Fredrik Reinfeldt.


Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Carl B Hamilton (FP) på telefon 070-834 57 36 eller via e-post carl.b.hamilton@riksdagen.se.  

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 11 februari för samråd inför Ekofinrådet och rådet för utbildning, ungdom och kultur.  

Lars Söderlind
Pressekreterare, tfn 08-786 40 00