Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:30 CET

Vid EU-nämndens diskussion i dag om ändringar av TV-direktivet konstaterades bred enighet om sakfrågorna. För Sverige är det prioriterat att kunna upprätthålla förbuden mot barn- och alkoholreklam även i sändningar från andra länder. Däremot rådde skillnad mellan blocken om hur detta bäst kan uppnås i förhandlingarna vid utbildnings-, ungdoms- och kulturrådets möte den 13-14 november. Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth som samrådde med EU-nämnden inför mötet bedömde att Sveriges linje vunnit visst gehör i ordförandeskapets senaste förslag men att regeringen måste avvakta rådsdiskussionen innan den tar ställning till om Sverige ska stödja en överenskommelse. Vid en votering i EU-nämnden stödde den borgerliga majoriteten regeringens ståndpunkt med tillägget att regeringen ska avge en parlamentarisk reservation vid rådsmötet och återkomma till EU-nämnden inför beslut i frågan. Oppositionspartierna ansåg att regeringen nu ska säga nej till kompromissen.

Under utbildningsminister Lars Leijonborgs samråd inför rådsmötet ställde sig EU-nämnden även bakom rådsslutsatser om bland annat effektiva och rättvisa utbildningssystem och en rekommendation om en referensram för jämförelser av kvalifikationer. En diskussion fördes även om förslaget att inrätta ett europeiskt tekniskt institut inför rådets debatt om modernisering av den högre utbildningen.

Inför rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, även det den 13-14 november, fick utrikesminister Carl Bildt EU-nämndens stöd för regeringens prioriteringar i höstens rådsdiskussion om en strategi för EU:s fortsatta utvidgning. Enigheten mellan partierna kring Sveriges utvidgningspositiva utgångspunkt poängterades under samrådet. I EU-nämnden diskuterades även EU:s beredskap för ett avgörande om Kosovos framtid, ett förhandlingsmandat för ett nytt samarbetsavtal med Ryssland och ett utkast till rådsslutsatser om Mellanöstern.

Vidare fick försvarsminister Mikael Odenberg EU-nämndens stöd för att bland annat acceptera en treårig finansiell ram för EU:s försvarsbyrå samt riktlinjer för byråns arbete nästa år.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister Carl Bildt, utbildningsminister Lars Leijonborg, försvarsminister Mikael Odenberg och statsråden Cecilia Malmström, Nyamko Sabuni, Lena Adelsohn Liljeroth och Sten Tolgfors.

Vid frågor kontakta kanslichef Ingrid Larén Marklund på telefon 08-786 43 05.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 17 november. Samrådet gäller då kommande möten i jordbruks- och fiskerådet, Ekofinrådet (budget) och energirådet.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16