Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 16:45 CET

Under dagens sammanträde i EU-nämnden fördes en längre diskussion om EU:s förhållningssätt i Darfurkrisen. I diskussionen framhölls vikten av att EU ger enat stöd till FN:s och Afrikanska unionens försök att nå en förhandlingslösning på krisen. Ledamöter i nämnden ansåg även att EU mer aktivt bör vidta åtgärder i fråga om Sudan. Utrikesminister Carl Bildt fick stöd för att ställa sig bakom de slutsatser som utarbetats till rådets möte för allmänna frågor och yttre förbindelser som inleds på måndag nästa vecka.

Utrikesministern fick även klartecken för ståndpunkten att rådet vid mötet bör signalera stöd till Serbien för landets närmande till EU under förutsättning att Serbiens nya regering visar vilja och förmåga att samarbeta med internationella krigsförbrytartribunalen. EU-nämnden ställde sig även bakom att rådet i slutsatserna om västra Balkan uttalar stöd för FN-sändebudet Ahtisaaris arbete i fråga om Kosovos framtid. Stöd konstaterades i EU-nämnden även för utkast till rådsslutsatser om bland annat Mellanöstern och Somalia, liksom för regeringens upplägg inför en diskussion i rådet om EU:s relationer till Iran.

Statsrådet Sten Tolgfors informerade EU-nämnden om läget i de återupptagna WTO-förhandlingarna och fick mandat att godta rådsslutsatser om små och medelstora företags tillträde till offentliga upphandlingar med anledning av att WTO:s avtal på området omförhandlas. EU-nämnden gav inför rådsmötet även statsrådet Cecilia Malmström stöd för regeringens prioriteringar i förberedelserna för Europeiska rådets marsmöte. I nämnden diskuterades bland annat miljöfrågornas ställning i Lissabonstrategin i förhållande till frågorna om tillväxt och sysselsättning.

Sist i dag fick näringsminister Maud Olofsson majoritetens stöd för att ställa sig bakom ett bidrag till Europeiska rådets marsmöte om en övergripande handlingsplan på energiområdet då rådet för transport, telekommunikation och energi möts på torsdag nästa vecka. Bidraget utgår från kommissionens energipaket från januari, vars olika underliggande delförslag TTE-rådet avser att behandla vid sitt möte i juni.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister Carl Bildt, statsråden Sten Tolgfors och Cecilia Malmström samt näringsminister Maud Olofsson.

Vid frågor kontakta kanslichef Ingrid Larén Marklund på telefon 08-786 43 05.

EU-nämnden sammanträder nästa gång tisdagen den 13 februari. Samrådet gäller då rådsmöten för rättsliga och inrikes frågor samt för utbildning, ungdom och kultur.Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16