Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 17:22 CET

EU-nämnden gav i dag justitieminister Beatrice Ask stöd för regeringens ståndpunkt att ställa sig positiv till ett införlivande i EU:s rättsliga ram av det så kallade Prümfördragets bestämmelser om informationsutbyte för en effektivare bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. En grupp medlemsländer, däribland Sverige, har presenterat ett initiativ till beslut om införlivande inför rådets möte för rättsliga och inrikes frågor på torsdag. Justitieministern förklarade att ambitionen är att nå en överenskommelse om beslutet under vårens tyska ordförandeskap. Såväl EU-nämndens ledamöter som ministern betonade under samrådet vikten av skydd för integritet och rättssäkerhet i införlivandearbetet.

EU-nämnden gav inför rådsmötet även regeringens stöd i fråga om rambesluten om överförande av dömda personer och om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet. Statsrådet Tobias Billström fick EU-nämndens stöd för regeringens prioriteringar inför rådets diskussion om åtgärder för att verkställa den övergripande migrationspolitik som Europeiska rådet antog i december.

Under samrådet inför ministerrådet för utbildning, ungdom och kultur på fredag fick utbildningsminister Lars Leijonborg och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni stöd för att ställa sig bakom två dokument om samarbetet på utbildningsområdet respektive ungdomsområdet. Dokumenten är rådets bidrag till Europeiska rådets uppföljning av Lissabonstrategin vid vårtoppmötet om tre veckor.

Regeringen representerades i dag av justitieminister Beatrice Ask, statsrådet Tobias Billström, utbildningsminister Lars Leijonborg och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Vid frågor kontakta kanslichef Ingrid Larén Marklund på telefon 08-786 43 05.

EU-nämnden sammanträder denna vecka även på fredag, den 16 februari. Samrådet gäller då kommande möten i konkurrenskraftsrådet, miljörådet och Epscorådet.Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16