Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 08:49 CET

Sverige vill att EU ensidigt åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med trettio procent till år 2020, oberoende av andra länders minskningar. Den ståndpunkten fick miljöminister Andreas Carlgren stöd för under dagens samråd i EU-nämnden om ett utkast till rådsslutsatser inför förhandlingarna om ett internationellt avtal om utsläppsminskningar efter år 2012. Sverige går därmed längre än kommissionens förslag om en tjugoprocentig minskning om inte de internationella förhandlingarna resulterar i åtaganden om trettio procent. Slutsatserna ska antas av miljörådet vid ett möte på tisdag nästa vecka. Då ska miljöministrarna även anta ett bidrag till Europeiska rådets vårmöte i vilket målen för klimatförändringarna ingår.

EU-nämndens majoritet gav under samrådet även stöd för de prioriteringar som miljöministern föreslog inför rådets diskussion om förslaget att föra in flyget i handeln med utsläppsrätter och ett initiativ från kommissionen att anta bindande mål för minskningen av koldioxidutsläppen från personbilar. Regeringen fick också stöd för att ställa sig bakom rådsslutsatser om en strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel i vilka miljöministern lyfte fram att Sverige fått gehör för behovet av en sammanhängande politik på området för att minska såväl beroendet av som riskerna med bekämpningsmedel. En majoritet i nämnden stödde även regeringens avsikt att rösta ja till ett beslut om att Ungern ska upphöra med nationella skyddsåtgärder mot en EU-godkänd genetiskt modifierad majssort.

Under samrådet inför konkurrenskraftsrådets och Epscorådets möten nästa vecka gav EU-nämnden statssekreterare Jöran Hägglund respektive arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin stöd för att ställa sig bakom bidrag till vårtoppmötet om konkurrenskrafts- och arbetsmarknadsfrågor. Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson fick stöd för att i Epscorådet anta en rapport om social trygghet och social integration, även den ett led i toppmötesförberedelserna.

Regeringen representerades i dag av miljöminister Andreas Carlgren, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, statsrådet Cristina Husmark Pehrsson och statssekreterare Jöran Hägglund.

Vid frågor kontakta kanslichef Ingrid Larén Marklund på telefon 08-786 43 05.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 23 februari inför kommande möte i Ekofinrådet.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16