Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 15:47 CET

Sverige vill inte se formuleringar om en harmonisering av företagsbeskattningen i bidraget om ekonomiska nyckelfrågor till Europeiska rådets marsmöte. Bidraget ska antas av Ekofinrådet vid ett möte på tisdag nästa vecka. EU-nämnden instämde under dagens samråd med finansminister Anders Borg i ståndpunkten att skatterna är en nationell angelägenhet och att en harmonisering av basen för företagsbeskattning inom EU skulle vara tekniskt mycket komplicerad och utan klara tillväxteffekter. I övrigt ansåg finansministern att Sverige fått gehör i toppmötesbidraget för vikten av hållbara offentliga finanser, ökad tillväxt och sysselsättning, miljöpolitik och frihandel.

Som ett led i toppmötesförberedelserna ställde sig EU-nämnden även bakom att regeringen i Ekofinrådet antar slutsatser om att minska regelbördan för företagen med 25 procent till 2012 och ett utkast till uppdatering av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

Vidare gav EU-nämnden stöd för regeringens ståndpunkt att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av 2005 års budget. Under samrådet behandlades även rådets yttranden över Sveriges och en rad andra medlemsländers uppdaterade stabilitets- och konvergensprogram samt en ny rekommendation inom underskottsförfarandet mot Polen.

Regeringen representerades i dag av finansminister Anders Borg.

Vid frågor kontakta kanslichef Ingrid Larén Marklund på telefon 08-786 43 05.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 2 mars inför rådets möte för allmänna frågor och yttre förbindelser.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16