Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 16:20 CEST

EU-nämnden diskuterade i dag förslaget om ett "blåkort" som ska underlätta för utländska arbetstagare att ta högkvalificerade jobb i EU. Förslaget slutförhandlas för närvarande inför rådet för rättsliga och inrikes frågor på torsdag nästa vecka. Statsrådet Tobias Billström informerade EU-nämnden om att regeringen i enlighet med nämndens tidigare förhandlingsmandat lyckats få med att medlemsländerna ska kunna använda lön enligt kollektivavtal eller branschpraxis vid tillämpningen av det lönekriterium som finns i förslaget. Statsrådet bedömde att förslaget nu varken står i strid med den svenska arbetsmarknadsmodellen eller de generella regler för svensk arbetskraftsinvandring som regeringen föreslagit. EU-nämndens majoritet ställde sig preliminärt bakom ståndpunkten att godkänna förslaget.

Inför Rif-rådets möte behandlades också det franska ordförandeskapets initiativ till en invandrings- och asylpakt som ett led i utvecklingen av en gemensam politik på området. Även i denna fråga redovisade statsrådet flera svenska förhandlingsframgångar och förklarade sig vara nöjd med resultatet. Med avvikande meningar från s, v och mp gav EU-nämndens majoritet regeringen stöd att ingå en överenskommelse om pakten, som slutligt ska godkännas av Europeiska rådet i oktober. Regeringen fick också stöd för att acceptera en överenskommelse om att inkludera flyktingar i reglerna för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare, även om flyktingkategorin blir snävare än vad Sverige önskat.

Inför konkurrenskraftsrådets möte den 25-26 september fick näringsminister Maud Olofsson, med avvikande meningar från oppositionspartierna, stöd för en resolution om genomförandet av EU:s rymdpolitik. Diskussionen i EU-nämnden gällde främst politikens syfte och finansiering. Andra frågor som behandlades och där regeringen fick stöd för sin förhandlingslinje var EU:s politik för småföretagande och arbetet med en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion. Statsrådet Ewa Björling fick stöd för rådsslutsatser om miljökrav vid offentlig upphandling liksom för en resolution om en strategi mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. Statsrådet Lars Leijonborg fick slutligen stöd för slutsatser om forskares rörlighet och karriärmöjligheter.

Regeringen representerades idag av näringsminister Maud Olofsson och statsråden Lars Leijonborg, Tobias Billström och Ewa Björling.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 26 september. Samrådet gäller då kommande möten i jordbruks- och fiskerådet och det så kallade Epsco-rådet som behandlar sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.


Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16