Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 15:39 CEST

Ett förslag till nytt direktiv mot diskriminering diskuterades i EU-nämnden i dag. Direktivet ska komplettera gällande EU-regler med ett minimiskydd mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning även utanför arbetslivet. EU-nämnden delade integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabunis uppfattning att välkomna direktivförslaget men att det behöver förtydligas i vissa delar innan Sverige kan ta ställning. En första debatt ska hållas vid rådet för sysselsättning, socialpolitik hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 2 oktober.

Inför rådsmötet gav EU-nämnden även socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson stöd för bland annat ett beslut att utse 2010 till Europaår för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin fick EU-nämndens stöd inför en debatt om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, så kallad flexicurity. Stöd fanns även för regeringens upplägg i förhandlingarna om nya regler för europeiska företagsråd, som gäller information och samråd med arbetstagare. Oppositionspartierna s, v och mp hade avvikande meningar i dessa två frågor.

Under dagens sammanträde gav EU-nämnden också jordbruksminister Eskil Erlandsson fortsatt stöd i förhandlingarna om hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik. För Sverige prioriterade frågor är bland annat förenklingar för att minska de administrativa bördorna, inriktning mot marknadsanpassning och miljömässigt hållbart lantbruk. Hälsokontrollen ska behandlas vid jordbruks- och fiskerådet som inleds på måndag nästa vecka. EU-nämndens majoritet gav även jordbruksministern stöd inför diskussionerna om effektiviseringar av återhämtningsplanen för torsk i Nordsjön. Med avvikande meningar från oppositionspartierna ställde sig majoriteten även bakom regeringens upplägg av förhandlingarna om ett program för gratis utdelning av frukt till skolelever.

Regeringen representerades idag av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, statsrådet Cristina Husmark Pehrson, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 3 oktober. Samrådet gäller då Ekofinrådet och rådet för transport, telekommunikation och energi.


Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16