Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 14:39 CEST

Arbetet med att förenkla EU:s jordbrukspolitik diskuterades under dagens samråd i EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådets möte som inleds på torsdag nästa vecka. Jordbruksminister Eskil Erlandsson framhöll vikten av konkreta och mätbara resultat i förenklingsarbetet på EU-nivå för att minska kostnaderna och som en förutsättning för Sverige att uppnå nationella mål om minskad regelbörda. EU-nämnden ställde sig bakom regeringens upplägg inför rådets diskussion om det fortsatta förenklingsarbetet. Avsikten är att slutsatser ska antas vid ett senare rådsmöte.

Under samrådet gav EU-nämnden även regeringen stöd för att godkänna rådsslutsatser om en handlingsplan för bevarande och förvaltning av hajar. I EU-nämnden betonades särskilt behovet av att skärpa tillämpningen av förbudet mot "finning" där fenorna skärs av och hajen därefter levande kastas överbord.

Vidare informerades EU-nämnden om regeringens utgångspunkter i den översyn av EU:s fiskeripolitik som inleds nästa vecka då kommissionen ska presentera ett första diskussionsunderlag. Som information behandlades även kommissionens reviderade strategi för utveckling av vattenbruket inom EU.

Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 24 april inför kommande möte i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser.


Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16