Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 16:57 CEST


I EU-nämnden diskuterades i dag regeringens utgångspunkt i den diskussion om Mellanöstern som ska hållas vid rådets möte för allmänna frågor och yttre förbindelser som inleds på måndag. Kabinettssekreterare Frank Belfrage fick stöd för att lika krav ska ställas på båda parter att sluta upp bakom tvåstatslösningen, återuppta fredsförhandlingarna och respektera ingångna avtal. I diskussionen framhölls även vikten av palestinsk försoning och att gränsövergångarna till Gaza omedelbart måste öppnas. Företrädarna för v och mp ansåg i avvikande meningar att hårdare krav bör ställas på Israel och att EU bör öppna för samtal med Hamas. Även situationen i Burma diskuterades mot bakgrund av att EU avser att förlänga och uppdatera sanktionerna mot regimen, vilket EU-nämnden ställt sig bakom. Oppositionspartierna efterlyste mer "smarta" sanktioner och att en tydlig tidplan för reformer kopplas till dessa. Vidare gav EU-nämnden regeringen stöd i det fortsatta arbetet med Kroatiens anslutningsprocess som för närvarande blockeras på grund av gränskonflikten med Slovenien. EU-nämnden fick också information om de pågående förhandlingarna inför lanseringen av det östliga partnerskapet och om en ny kommissionsrapport om genomförandet under förra året av EU:s grannskapspolitik i dess helhet. I EU-nämnden fördes även en längre diskussion med EU-minister Cecilia Malmström om den ekonomiska krisen och arbetsmarknaden. Diskussionen föranleddes av högnivåmötet mellan stats- och arbetsmarknadsministrarna från Tjeckien, Sverige och Spanien samt kommissionen och arbetsmarknadens parter på Europanivå i Prag den 7 maj. Regeringen representerades i dag av statsrådet Cecilia Malmström och kabinettssekreterare Frank Belfrage. Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se EU-nämnden sammanträder nästa gång onsdagen den 29 april klockan 11.30 inför kommande möte i Ekofinrådet.