Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 15:30 CEST

EU:s beredskap att möta svininfluensan behandlades av EU-nämnden under dagens sammanträde. Folkhälsominister Maria Larsson betonade att det extrainkallade rådsmöte som ska hållas imorgon och slutsatserna som då ska antas ger en viktig signal om att EU tar frågan på stort allvar utan att överdriva läget. I den andan gav EU-nämnden stöd för regeringens ståndpunkt att EU:s agerande måste baseras på fakta och respektera Världshälsoorganisationen WHO:s ledande roll. Den svenska ståndpunkten framhåller också det nationella ansvaret i beredskapsarbetet, bland annat för lagring av influensavaccin.

Förhandlingarna om höjd skatt på cigaretter och annan tobak diskuterades under finansminister Anders Borgs samråd med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte på tisdag nästa vecka. EU-nämnden ställde sig bakom regeringens ståndpunkt att det är viktigt med en höjd minimiskatt inom EU av folkhälsoskäl. Finansministern framhöll dock att ändringarna i EU:s tobaksskattedirektiv som nu förhandlas kommer ha små effekter på cigarettpriset i Sverige. EU-nämnden gav under samrådet även stöd för antagandet av rådsslutsatser om långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna.

Regeringen representerades i dag av
finansminister Anders Borg och statsrådet Maria Larsson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 8 maj inför kommande möte i utbildnings-, ungdoms- och kulturrådet.

Jakob Nyström

Pressekreterare, tfn 08-786 59 16