Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 09:00 CEST


Det finansiella systemets konjunkturförstärkande effekter behandlades under finansminister Anders Borgs samråd med EU-nämnden i dag inför Ekofinrådets möte den 7 juli. Finansministern framhöll att instabilitet i det finansiella systemet är en störande faktor och behöver därför åtgärdas bland annat genom tydligare redovisningsregler för banker och andra kreditinstitut. En enig nämnd ställde sig bakom regeringens ståndpunkt. Regeringen fick även stöd för att ställa sig bakom kommissionens rekommendation om att inleda underskottsförfaranden mot ytterligare fyra medlemsländer som bedöms överskrida stabilitetspaktens gränser för alltför stora underskott i de offentliga finanserna. EU-nämnden gav också stöd för regeringens hållning inför fortsatta förhandlingar när det gäller förberedelser inför G20-gruppens möten i höst.

EU-nämnden gav under dagens sammanträde även statssekreterare Hans Lindblad stöd att ställa sig bakom ett förslag till EU:s budget 2010. Statssekreteraren framhöll att budgeten ska omfatta en budgetrestriktiv hållning samt en sund ekonomisk förvaltning. Förslaget ska antas av Ekofinrådet den 10 juli för att sedan ligga till grund för rådets förhandlingar med Europaparlamentet. Mot bakgrund av mer principiella ställningstaganden till budgeten anmälde mp avvikande mening.

Regeringen representerades i dag av finansminister Anders Borg och statssekreteraren Hans Lindblad.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 10 juli inför kommande möte i jordbruks- och fiskerådet.


Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 40 00