Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 13:53 CEST


Vid dagens samråd i EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådets möte på måndag nästa vecka, informerade jordbruksminister Eskil Erlandsson nämnden om det svenska ordförandeskapets arbetsprogram för jordbruks- och fiskerådet under andra halvåret 2009. Nämnden ställde frågor om bl.a. jordbrukets och livsmedelsnäringens klimat- och miljöpåverkan samt om arbetet med ett hållbart fiske. Därefter behandlades stödåtgärder på den europeiska mejerimarknaden. Jordbruksministern samrådde med nämnden om kommissionens förslag att förlänga den nuvarande interventionsperioden för smör och skummjölkspulver, dvs. den period då offentliga stöduppköp tillämpas. Bakgrunden är den ekonomiska kris som drabbat mejerimarknaden i stora delar av unionen. Jordbruksministern informerade i det sammanhanget också om kommissionens analys av mejerimarknaden som tas fram på uppdrag av Europeiska rådet och som ska behandlas av jordbruks- och fiskerådet den 7 september i år. EU-nämnden gav stöd för regeringens linje att acceptera kommissionens förslag om förlängd interventionsperiod eftersom det inte innebär några grundläggande politiska omprövningar. Företrädarna för s, v och mp ansåg att interventionsperioden inte bör förlängas och uttryckte därför avvikande mening. Under samrådet gav EU-nämnden också regeringen stöd till upplägget inför den diskussion om jordbrukets och landsbygdens anpassning till klimatförändringen som kommer att äga rum vid rådsmötet. Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Eskil Erlandsson. Vid frågor kontakta EU-nämndens vice ordförande Susanne Eberstein (s) på telefon 070-252 66 90 eller via e-post susanne.eberstein@riksdagen.se EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 24 juli inför kommande möte i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 40 00