Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 14:28 CEST

Vid dagens samråd i EU-nämnden inför rådets möte (allmänna frågor och yttre förbindelser) på måndag, informerade EU-minister Cecilia Malmström nämnden om det svenska ordförandeskapets arbetsprogram för detta råd. Statsrådet framhöll bland annat att fokus kommer att ligga på energisäkerhet, öppenhet samt utveckling av EU:s krishanteringsförmåga som ett viktigt element i att stärka EU som global aktör.

Regeringen fick stöd för att gå vidare med behandlingen av Islands ansökan om att inleda förhandlingar om medlemskap i EU. EU-ministern påpekade att det är ett historiskt ögonblick för EU och för Norden i synnerhet. Regeringen fick också stöd inför det fortsatta arbetet med den så kallade Östersjöstrategin.

Malmström redogjorde vidare för förväntade slutsatser dels om situationen i Somalia, dels om en förlängning av EU:s observationsstyrka (EUMM) i Georgien inför rådet för yttre förbindelser. Regeringen fick stöd för sina ståndpunkter i båda dessa frågor.

EU-ministern informerade slutligen om EU:s förhållningssätt till Iran med anledning av det iranska presidentvalet och dess efterspel samt förutsättningarna för förhandlingar om det iranska kärntekniska programmet. I nämnden underströks hur viktig Iran-frågan blir under det svenska ordförandeskapet och regeringen fick stöd för sitt upplägg inför den fortsatta behandlingen.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister statsrådet Cecilia Malmström.


Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden samråder nästa gång fredagen den 4 september med jordbruksminister Eskil Erlandsson inför Jordbruk- och fiskerådet.

Margareta Hjorth
Föredragande, tfn 08-786 48 78