Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 16:25 CEST

EU-nämnden ställde sig i dag bakom att EU gemensamt genomför FN:s säkerhetsråds resolution 1483 angående Irak. Genom de åtgärder som ska vidtas upphävs tidigare sanktioner mot Irak med undantag av vapenembargot. Statsrådet Jan O Karlsson samrådde med nämnden inför rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (16 juni) och informerade om att medlemsstaterna, genom åtgärderna, åläggs att frysa finansiella tillgångar som tillhör medlemmar av den tidigare regimen och att vidta åtgärder för att tillgångarna förs över till utvecklingsfonden för Irak. EU:s åtgärder kan i vissa delar behöva kompletteras i nationell lagstiftning.

I nämnden diskuterades också EU:s militära insats i Demokratiska republiken Kongo och EU:s möjligheter att förmå Iran att avveckla eventuella kärnvapenprogram och aktivt samarbeta med IAEA:s kontrollanter.

Inför ministerrådets förberedelser av Europeiska rådets möte nästa vecka stödde EU-nämnden förslag till rådsuttalanden om att välkomna Balkanländernas närmanden till EU och om en förstärkning av den nuvarande Stabiliserings- och associationsprocessen. Stöd gavs också för rådets antagande av en långsiktig strategi och en handlingsplan för att minska hotet från massförstörelsevapen.

Bland andra frågor inför rådsmötet upprepade EU-nämnden sitt stöd för regeringen att avvisa förslaget om att inrätta skyddade asylområden, liksom olika varianter på förslaget. Nämnden uttryckte även stöd för en kompromiss i fråga om förordningen om stadga för och finansiering av europeiska politiska partier.

Regeringen representerades i dag av statsrådet Jan O Karlsson.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

EU-nämnden håller offentligt sammanträde onsdagen den 18 juni klockan 14.00. Statsministern samråder då med nämnden inför Europeiska rådet i Thessaloniki.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16